Služby

Vedení účetnictví

 • zpracování účetní osnovy
 • zaúčtování všech předaných účetních dokladů
 • vedení účetních knih
  • účetní deník
  • hlavní kniha
  • pokladní knihy
  • kniha pohledávek a závazků
  • banka
 • sledování salda jednotlivých účtů
 • vedení karet investičního majetku a drobného investičního majetku
 • zpracování přiznání k DPH a záznamních povinností /u plátců DPH/
 • zpracování účetní závěrky – rozvaha, výsledovka, příloha
 • dokladová inventarizace účtů
 • seznámení klientů s novými předpisy
 • provedení inventarizace investičního majetku
 • zpracování daňového přiznání pro právnické osoby
 • příprava daňových a statistických hlášení dle českých zákonů a vyhlášek
 • vypracování vnitropodnikových směrnic pro vedení účetnictví
 • zpracování souhrnného hlášení k DPH

Vedení daňové evidence 

 • vedení peněžního deníku
 • vedení knihy pohledávek a závazků
 • vedení karet investičního majetku a drobného investičního majetku
 • zpracování účetní závěrky
 • banka
 • pokladní knihy
 • zpracování přiznání k DPH a záznamních povinností /u plátců DPH/
 • seznámení klientů s novými předpisy
 • zpracování knihy denních tržeb
 • provedení inventarizace investičního majetku
 • dokladová inventarizace závazků a pohledávek
 • zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických osob
 • zpracování přehledů pro správu sociálního zabezpečení
 • zpracování přehledů pro zdravotní pojišťovny
 • příprava daňových a statistických hlášení dle českých zákonů a vyhlášek 
 • zpracování souhrnného hlášení k DPH

Vedení mzdové agendy 

 • vedení mzdových listů
 • zpracování evidenčních listů důchodového zabezpečení
 • zpracování měsíčních přehledů vyměřovacích základů pro sociální správu a zdravotní pojišťovny
 • přihlášení a odhlášení zaměstnance
 • vyúčtování daně vybírané srážkou
 • vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
 • čtvrtletní výpočet pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu

Pro všechny druhy pracovních poměrů :

 • hlavní či vedlejší pracovní poměr
 • dohoda o pracovní činnosti
 • dohoda o provedení práce

Připravíme pro Vás :

 • převodní příkaz pro banku k platbám mezd a odvodů
 • výplatní pásky
 • výplatní listinu
 • rekapitulace mezd a libovolné přehledy dle Vašich potřeb
 • vypracování pracovních smluv a dohod
 • vypracování dohod o ukončení pracovního poměru a výpovědí z pracovního poměru

 Dále nabízíme :

 • zastupování klienta při kontrolách na sociální správě a zdravotních pojišťovnách
 • zastupování klienta při mzdových kontrolách na finančních úřadech
 

Vedení účetnictví neziskových organizací

Nabízíme vedení účetnictví neziskových organizací, jako jsou zájmová sdružení občanů, myslivecká sdružení apod. Vzhledem k povinnosti vedení účetnictví (původní termín podvojného účetnictví) pro zájmová sdružení od 1.1.2005 můžeme pro vás tuto činnost zajistit a to :

 • zpracování účetní osnovy pro neziskové organizace
 • převodový můstek z vedení daňové evidence na vedení účetnictví
 • zpracování a zaúčtování předaných účetních dokladů
 • vedení účetních knih
  • účetní deník
  • hlavní kniha
  • pokladní knihy
  • knihy pohledávek a závazků
  • banka
 • sledování salda jednotlivých účtů
 • pro plátce zpracování přiznání k DPH
 • zpracování souhrnného hlášení k DPH
 • zpracování účetní závěrky včetně tisků všech zpracovaných knih
 • zpracování daňového přiznání k dani z příjmu
 • účtování dotací a grantů

Účetní a daňové poradenství

 •  poradenství v účtování právnických, fyzických osob a daní

Vedení účetnictví paušálem pro fyzické osoby 

 • zpracování seznamů příjmů
 • zpracování knihy pohledávek
 • zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických osob
 • zpracování přehledů pro sociální správu
 • zpracování přehledů pro zdravotní pojišťovny
 • seznámení klientů s novými předpisy